Nieuws

Beveiliging elevator

24-03-2022

Volgens statistieken uit de voedingsmiddelen en veevoeder industrie, staan bakjes elevatoren, vaak boven aan in de lijst van installaties waar de meeste stofexplosies voorkomen. Reden genoeg om eens stil te staan bij het explosierisico en nodige maatregelen in dit soort elevatoren.

Lees meer

Explosie-risico’s in labo’s: een praktische uitwerking

16-02-2021

Een risico dat regelmatig onderschat wordt, is de vorming van een explosie-gevaarlijke atmosfeer en de gevolgen na ontsteking ervan. Wanneer gewerkt wordt met brandbare, vluchtige producten moet hier de nodige aandacht aan gegeven worden. In productie-installaties en procesapparatuur is deze oefening meestal wel gemaakt, maar voor het labo echter in veel gevallen niet.

Lees meer

Heb ik een Ex nodig?

12-09-2017

Inleiding

Als adviseurs op het gebied van explosieveiligheid krijgen wij vaak de vraag wanneer een onderdeel of zelfs een hele installatie ATEX gecertificeerd moet worden. Het doel van dit artikel is om aan te geven wat de wettelijke verplichtingen zijn ten aanzien van apparatuur voor installaties met stof- of gasexplosiegevaar.

Lees meer

NIEUW CERTIFICAAT ISO9001:2015

28-08-2017

Het (ver)nieuwde certificaat werd afgegeven door AIB Vinçotte en is geldig tot juni 2023.

Lees meer

Aanvaardbare explosiebescherming voor stoffilters

08-12-2016

Gezien het aantal technische vragen dat onze klanten, filterfabrikanten en explosiedeskundigen de laatste tijd hebben gesteld over hoe industriële filters moeten worden beschermd, blijkt er enige verwarring te bestaan over hoe moet worden omgegaan met een aanvaardbare explosiebescherming voor stoffilters. Dit document heeft tot doel enkele richtsnoeren te geven en belangrijke overwegingen te belichten betreffende beschermingsstrategieën voor industriële stoffilters.

Lees meer

RISICO'S VAN STOFLAGEN

08-12-2016

Er bestaat enige verwarring over de gevaren van stoflagen, vooral rond installaties, binnen gebouwen.

Lees meer